01/11/2018: Nhận đặt chỗ 6 tầng mở bán đợt 1 [ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY]

THIẾT KẾ CĂN HỘ TÂY HỒ GOLDENLAND | Hình Ảnh 2D & 3D

THIẾT KẾ CĂN HỘ TÂY HỒ GOLDEN LAND | Hình Ảnh 2D & 3D

Dưới đây là hình ảnh Thiết kế căn hộ 3D dự án Tây Hồ Golden Land thuộc lô N03T7 hay còn gọi là chung cư N03T7 Ngoại Giao Đoàn thuộc quận Tây Hồ.

Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 01 - Loại F
Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 01 - Loại F
Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 02 - Loại E
Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 02 - Loại E

Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 03 - Loại D
Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 03 - Loại D

Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 04 - Loại C
Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 04 - Loại C

Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 05 - Loại B
Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 05 - Loại B

Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 06 - Loại A
Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 06 - Loại A

Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 07 - Loại H
Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 07 - Loại H
Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 08 - Loại G
Hình ảnh Thiết kế căn hộ Tây Hồ Golden Land Căn 08 - Loại G


Liên hệ chủ đầu tư Hoàng Phát  phòng Dự án Tây Hồ Golden Land:  0981.939.517
Hình ảnh dự án chung cư Tây Hồ Golden Land | Ngoại Giao Đoàn
Hình ảnh dự án chung cư Tây Hồ Golden Land | Ngoại Giao Đoàn
Website của chủ đầu tư dự án Tây Hồ Golden (N03T7 Ngoại Giao Đoàn) : http://www.tayhogoldenland.com

Tin liên quan

0 nhận xét:

Bài viết nổi bật

Tư vấn Miễn Phí